За НАС
„Компания „Енерджи Проект Груп“ ЕООД вече 10 години предлага и изпълнява комплексни доставки на сложно нестандартно енергийно оборудване на обекти за промишлена енергетика, както и обекти за инфраструктурата на градското стопанство, в това число:

 • оборудване на когенерационни електростанции на природен газ или биогаз;
 • котли на термично масло, помпи, спирателна и регулираща арматура за термо масло;
 • котелно оборудване на биомаса за производство на пара и гореща вода;
 • охладителни системи от +7°C до -25°C, както и индустриални охладителни кули.

Също така нашата компания изпълнява инженерни дейности по когенерационни елекростанции на природен газ, биогаз, котелни на природен газ и алтернативни видове горива.
Готови сме да изпълним за Вас предпроектни решения и да подготвим предложения за реализирането на проектите за когенерационни площадки, като и биогазови заводи на различни суровини.

Нашата компания е дългогодишен партньор на световно известния производител на газо-бутални агрегати МWМ (Германия) и предлага комплексни услуги по реализирането на проектите за когенерационни електростанции „до ключ“.
Инженеринг
Нашата компания предоставя цялостни услуги по проектирането на обекти от промишлената електроенергетика и енергоефективни решения:
Предпроектни решения
Проектно консултиране и инжинеринг
Комплексно проектиране
Авторски надзор
Компанията MWM е водещ световен производител на когенерационни системи за промишлени електростанции, а така също и на обекти от инфраструктурата.
Нашата компания предлага доставка на агрегати MWM с мощност от 400 kW до 4300 kW, както за площадки от закрит тип, така и за площадки с контейнерно изпълнение за инсталиране извън сграда.

Немските системи MWM имат един от най-високите КПД на световния пазар, сигурност и дълготрайност. Постоянното внедряване на иновации и научни разработки осугурява на агрегатите MWM най-добри показатели на пазара по ефективност, минимални загуби при обслужването, сигурност и благонадежност.

Агрегатите могат да работят както на природен газ, а така също и на биогаз (от отпадъците на селското стопанство, от битови отпадъци, и от пречиствателни съоръжения).
Компанията „Енерджи Проект Груп“ ЕООД е официален партньор на световноизвестния германски производител – MWM за България и региона.”
Консултация
Също така, за проекти с ниска мощност предлагаме агрегати в диапазона 130-500 kW от световноизвестния немски производител R Schmitt Enertec. Тези агрегати предлагат най-добрата ефективност в своя сегмент и са отличен избор за работа с природен газ или биогаз за малки когенерационни проекти
Консултация
На потенциалните клиенти предлагаме котли на твърдо гориво, работещи с различни видове дървесен, марка Kalvis (Литва).

Отличителна черта на марката е високото качество на оборудването, ефективността, съответствието със стандартите на ЕС и възможността за създаване на система с високо ниво на автоматизация.

Диапазон на мощността на котлите от серия M1: 500-2500 kW.
Като гориво могат да се използват различни отпадъци от горско стопанство, селско стопанство и мебелно производство, като: дървени стърготини, нарязани дърва, кора, клони, листа, трева, пелети, гранули, люспи, растителни отпадъци.
Серията котли M2 е с диапазон на приложение от 495-1500 kW по отношение на мощността, с възможност за използване на гориво с висока влажност (до 55%).
В зависимост от бюджета и целите на проекта, система, базирана на котел на твърдо гориво, може да има: автоматично подаване / съхранение на гориво, автоматично отстраняване на прах / пепел, почистване на димни газове и възстановяване на топлина.

При необходимост е възможно допълнително да се доставят инсталации за приготвяне на дървесен чипс от некачествена дървесина за последващото му използване като гориво.

Консултация
Уникалната иновативна термомаслена технология е модерно ефективно заменяне на парните котли, като се използва като топлоносител вмест пара, която е изключително трудна и скъпа за работния процес, а специално синтетично термо масло, при което, поради своите физични свойства, липсват недостатъците от използването на парата като охладител.

Компанията „Енерджи Проект Груп“ ЕООД е официален представител на световноизвестния германски производител - Ascentec.

Днес термомаслерните котли са най-добрият вариант при необходимост от отопление в различни сфери на дейност и производство.

Разработваме и изграждаме "до ключ":
 • Маслен нагревател с топлоносител с директно възпламеняване с различни горива като природен газ, леко отоплително масло EL, тежко масло и специални горива за минерални и синтетични инсталации за пренос на топлина до 405⁰C.
 • Еднопосочен котел за отпадъчна топлина за маслени съоръжения за топла вода и топлоносители с огромни количества изгорели газове и ограничена загуба на налягане на газовите канали.
 • Двойно преминаване в котела за отпадъчна топлина за маслени съоръжения за топла вода и топлоносители с възможност за добро почистване при интензивни изгорели газове.
 • Тройно преминаване в котела за отпадъчна топлина за маслени съоръжения за топла вода и топлоносители за най-добра ефективност при средно или ниско натоварване на отработените газове.
 • Специални модели, като комбинации от котли с директно отопление и котли с изгорели газове.
 • Котли за отпадъчна топлина, съгласно отоплението с биомаса, отопление на дървесни стърготини със специални възможности за почистване по време на работа.
 • Котел за отпадъчна топлина за парни инсталации, вкл. безопасни инсталации и контрол.
 • Директно отопляеми парни котли / парни системи, вкл. безопасни инсталации и контрол.
Предимства на термо-маслените системи от ASCENTEC:
 • Лесна система за използване – налягане с помпа вместо налягане с пара.
 • Без нужда от климатична инсталация.
 • Без корозия.
 • Без размразяване.
 • Отопление, охлаждане - едно устройство за всички приложения.
 • Висока надеждност и дълъг експлоатационен живот.
 • Без местно прегряване на консуматорите, просто управление и регулиране.
 • Централна инсталация на пещта и на нагревателя с висока термична ефективност.
 • Запазване в експлоатация. Ниски разходи за поддръжка.
 • Лесна смяна на горивото поради стандартизирани компоненти.
 • Възможност за различни температурни нива за потребителите в една верига (при ниско налягане).
 • Възможност за съхранение на топлината.
Консултация
Имам въпрос?
Оставете заявка
на инженера-конструктор!
Инженерът ще ви посъветва, ще ви помогне с избора и ще отговори на вашите въпроси
Контакти
бул. „България“ №49А, ет.4, офис 39
кв. „Гоце Делчев“
София - 1404
phone: +359 2 818 0970